Rekrutacja - Gimnazjum Gościno

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja

Zasady przyjęcia uczniów do klas pierwszych
  • WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Uczniowie zostają przyjęci na podstawie wypełnionego kwestionariusza/ podania.
Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza / podania kandydata na piśmie.
Kwestionariusz / podanie  pobrać można TUTAJ.  • DOKUMENTY

Po wypełnieniu kwestionariusza/ podania kandydata należy niezwłocznie złożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty w terminie nie późniejszym niż 4 lipca do 12.00:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
-
oryginał zaświadczenia OKE o wyniku na sprawdzianie szóstoklasisty,
-
1 podpisaną na odwrocie fotografię do legitymacji szkolnej.


  • Spotkanie rodziców kandydatów do klas I z dyrektorem gimnazjum odbędzie się  do końca kwietnia bieżącego roku.


  • W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem gimnazjum (pokój nr 18) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego